[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ แห่เทียน57 ประชาสัมพันธ์งานปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม แห่เทียน57


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
15/ต.ค./2557 : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( 16 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,274,000.00 บาท(สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,000
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ต.ค./2557 : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านอี่หล่ำ หมุ่ที่ 1 – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( 12 / )
     องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านอี่หล่ำ หมุ่ที่ 1 – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 1,080,000 บาท ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ส.ค./2557 : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอถังสูงสำหรับบาดาลขนาดเล็ก)บ้านหนองตาจารย์ หมู่ 8 ( 39 / )
    องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอถังสูงสำหรับบาดาลขนาดเล็ก)บ้านหนองตาจารย์ หมู่ 8 ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ราคากลาง 129,000.00 บาท ผ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ก.ค./2557 : ข่าวสารทั่วไป
ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ( 41 / )
    ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ก.ค./2557 : ข่าวสารทั่วไป
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ( 48 / )
    กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 นำเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทัศนศึกษาและเรียนรู้ ที่อะควอเลี่ยมและสวนสมเด็จ จังหวัดศรีสะเกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.ค./2557 : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนจำนวน88รายการให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ( 45 / )
     องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนจำนวน88รายการให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ราคากลาง 122,400 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผู้ที่สนใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ค./2557 : ข่าวสารทั่วไป
แห่เทียน57 ( 49 / )
    ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดบ้านโนนเปือย - โนนค้อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2557 : ข่าวสารทั่วไป
แห่เทียน57 ( 101 / )
    แห่เทียนพรรษา 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มิ.ย./2556 : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ( 220 / )
     องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ มีความประสงค์จะสอบซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ราคากลาง 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,500บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/พ.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การลาออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ( 99 / )
    ด้วย นางพรสุรี คำล้วน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ หมู่ที่ 10 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภออุทุมพรพิสัย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.พ./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม ( 108 / )
    งานปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม ระหว่างวันที่ 15 - 25 มีนาคม 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ม.ค./2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการผสมเทียมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ตำบลอี่หล่ำ ( 104 / )
    ประชาสัมพันธ์โครงการผสมเทียมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ตำบลอี่หล่ำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ธ.ค./2555 : ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ เรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปา อบต.อี่หล่ำ ( 118 / )
     องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างขยายระบบประปา อบต.อี่หล่ำ ตามแบบแปลน อบต.อี่หล่ำ ณ บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ราคากลาง 325,000.00 บาท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5